8 Mart 2013 Cuma

2012 Yılı Kira Vergisi (gmsi) Dönemi Başladı

2012 yılında elde edilen kira gelirleri 1-25/Mart/2013 tarihleri arasında beyan edilecek.

2012 yılında 3.000-tl nin üstünde mesken kira geliri elde edenler beyanname verecekler. Bu istisna yalnızca mesken kira geliri elde edenler içindir. 3.000-tl nin altında kira elde edenlerin beyanname vermelerine gerek yok. Daha önceki yıllarda beyanname veripte 2012 deki gelirleri 3.000-tl nin altında kalanların vergi dairesine dilekçe ile 2012 gelirlerinin 3.000-tl nin altında kaldığını ve bu nedenle beyanname vermeyeceklerini bildirmeleri faydalı olacaktır. Daha önce hiç beyanname vermeyipte 2012 gelirlerininde 3.000-tl nin altında kalanların hiç bir işlem yapmasına gerek yok. 3.000-tl sınırı bir istisna olup bu tutarın üstünde mesken kira geliri elde edenler 3.000.-tl yi gelirlerinden düşeceklerdir.

İşyeri kira geliri elde edenler ise;
Kiracıları stopaj kesintisi yapıyor ise ve 25.000-tl nin üstünde gelirleri var ise beyanname verecekler, altında ise beyanname vermeyecekler. Kiracıları stopaj kesintisi yapmıyor ise 1.290-tl nin üstünde gelir elde edenler beyanname vereceklerdir.
Burada unutulmaması gereken işyerleri kira gelirlerindeki bu sınırlar istisna olmayıp beyanname verme sınırını belirleyen rakamlardır. Yani bu rakamların üstünde elde edenler bu tutarları (25.000 ve 1.290) düşmeyeceklerdir.

Beyanname Vergi Dairesine gidilerek verilebileceği gibi Gelir İdaresi Başkılığına ait  https://intvd.gib.gov.tr/kirabeyan/ adresinden elektronik ortamda da verilebilecektir. Ödeme ise 1.taksit mart sonuna kadar 2. taksit ise temmuz sonuna kadardır.

Mesken kira beyanı vermede dikkat edilecek hususlar.

Öncelikle 2012 yılında elde edilen mesksn kira geliri toplanacaktır. Bu toplam 3.000-tl yi geçiyor ise bu rakamdan 3.000-tl çıkartılacak geriye kalan rakamdan da gider düşülecektir. Gider de düşüldükten sonra bulunan Vergi matrahımızdır. Bu matrah üzerinden ilk 10.000-tl ye %10, 25.000-tl nin 10.000-tl si için %10 geriye kalan 15.000-tl için %20 oranında vergi hesaplanacaktır. Daha fazla vergi matrahı bulunanlar Gelir Vergisi Kanunun 103 maddesinde belirlenen oranlarda vergi ödeyeceklerdir.

Gider olarak iki yöntem vardır.Birincisi kanuni hak olarak %25 oranında sorgusuz sualsiz gider yazılabilir. Ancak hayır ben gerçek giderlerimi yazacağım denirse Gelir Vergisi Kanunu 74.madde de belirtilen giderler gider yazılabilir.

Örnek: 2012 mesken kira geliri  :5.000,00-
                                   İstisna    :3.000,00-
                                   Kalan    :2.000,00-
                 Götürü Gider %25  :500,00-
                                 Matrah    :1.500,00-
                           %15 Vergi    : 225,00