12 Mart 2012 Pazartesi

GMSİ (Kira Geliri) Beyanname Verme Şartları ve Yeni Uygulama

2011 yılında elde edilen kira geliri beyannameleri 1-25/03/2012 tarihleri arasında verilecek.

2011 vergilendirme döneminde;
-konutlardan 2.800,00 tl nin üzerinde kira geliri elde edenler,
-işyeri olarak kiraya verilen gayrimenkullerden elde edilen kiralarda; alınan kira da stopaj kesintisi yapılıyor ise (örneğin kiracı gelir veya kurumlar vergisi mükellefi ise) 23.000,00 tl yi geçenler,
-işyeri olarak kiraya verilen gayrimenkullerden elde edilen kiralarda; alınan kira da stopaj kesintisi yapılmıyor ise  (örneğin kiracı basit usul mükellef ise) 1.170,00 tl yi geçenler,

kira geliri beyannamesi vermek zorundalar.

Kira geliri beyannamesini elden vergi dairesine, muhasebeciler aracılığı ile veya yeni uygulamaya göre internet vergi dairesinden doldurarak verilebilir.
Bu yeni uygulamada yukarıda belirtilen tutarları aşanlar Gelir İdaresi Başkanlığınca oluşturulan aşağıdaki linkten beyannamelerini verebilirler.
https://intvd.gib.gov.tr/kirabeyan/