13 Nisan 2012 Cuma

Açıklanan Teşvik Paketinin Olumlu ve Olumsuz Yönleri


            Geçtiğimiz günlerde hükümet yeni bir teşvik paketi açıkladı.Bu pakette; mevcut yatırım teşvikine ek olarak bölgesel yatırımlar genişletildi, startejik ve büyük ölçekli yatırımlar ilave olarak getirildi.

             Bu açıklanan  paketin iki önemli amacı var. Bunlardan birincisi cari açığı düşürmek diğeri ise istihdamı artırarak işsizlik oranını düşürmek.Özellikle cari açık rakamları ekonomik göstergelerin en çok dikkat edilen konusu. Çünkü cari açığın önüne geçilemiyor.Hükümet vereceği teşviklerle cari açığı bir nebze olsun düşürmeyi planlamakta. Ayrıca işsizlik konusu ise ülkemizin önemli sorunlarında birisi.İşsizliğin toplumsal, sosyal bir sorun da olmasının yanında siyasi olarak ta değerlendirilen bir konu olması hükümetin bu konuyu da dikkate aldığının göstergesi. 

            Teşvik Paketinin Olumlu Yönleri

         Açıklanan paletin diğer teşviklerden farklı yanı olarak.Stratejik önemi olan sektörlere ağırlık verilerek sektör bazlı sistem getirmesi, büyük ölçekli yatırımların ayrıca belirtilmesi ve bölgesel yatırımların her bölgeyi kapsayarak kademeli olarak teşvikler verilmesi.Ayrıca daha önceki dönemlerde uygulanan yatırım indirimi de bu teşvik paketinde uygulamaya geçirilecektir.

            Stratejik yatırımlara önem verilerek, büyük bölümü ithal edilen ara mamüllerin üretimine yönelik teşvik verilmesi ithalatı azaltarak yine cari açıkta daralma sağlayabilecektir.

            Büyük tutarlı yatırımların ayrıca bu pakette bulunması yatımcıların yatırım tutarlarını artırmaya yönelik teşvik edici bir yaklaşım olarak değerlendirilebilecektir.

            Bölge kavramının da genişletilerek yatırımların yalnızca bir bölgeye yapılmasının yanında, her bölgeye dağıtılması, bu teşvikin tüm ülkeye dağılmasına sebep olacaktır.Tabi bölgelerin gelişmişlik durumuna göre teşvik oranlarının değişim göstermesi ve geri kalan bölgelere daha fazla teşvik sağlanması, bu bölgelerin de gelişim düzeyini artıracaktır.

            Yine bu pakette daha önce uygulanmakta olan vergide yatırım indiriminin getirilmesi ayrıca bu teşvik paketine olumlu yönde fayda getirecektir.

           
            Teşvik Paketinin Olumsuz Yönleri

         Genel olarak teşvik paketlerinin en önemli özelliklerinden birisi, beklenen hedeflere ulaşılamama risklerinin yüksek olmasıdır.Geçmiş dönemlerde de uygulanan teşviklerin bir kısmı hedeflerin altında kalmıştır.Bu paket te bu riski taşımaktadır.

            Ayrıca teşvik paketlerinin ekonomide yarattığı rahatlama ülke ekomonisini teşviklerle yaşatma zorunluluğu getirmektedir. Bu teşviklerin sürekli bir düzelme ve toparlanma etkisi yaratması önem kazanmaktadır.

            Sonuç

         Genel olarak iyi hazırlandığı anlaşılan bu teşvik paketinin diğer teşvik paketlerinden daha kapsamlı ve dengeli olduğu söylenebilir. Ancak önemli olan her zaman olduğu gibi bu paketten elde edilecek sonuç verilerdir.Bu veriler bize paketin amacına ulaşıp ulaşmadığını gösterecektir.