22 Aralık 2011 Perşembe

Engelliler 'sıfır' araç satın aldıklarında KDV ödeyecekler mi?Son dönemlerde sıfır araç (ototmobil) satın alan engelli vatandaşlar, vergi dairelerine başvurarak; sıfır araç satın aldıklarında kendilerinden ÖTV tahsil edilmediğini, ancak KDV tahsil edildiğini belirterek ödedikleri KDV'nin kendilerine iade edilmesini talep etmektedirler. Bu talebin sebebi ise; kendisinden KDV tahsil edilen engelli bir vatandaşın  Vergi Mahkemesinde dava konusu yaparak, mahkeme kararına göre ödediği  KDV'yi geri alması ve bu konunun medyada yer almasıdır.Peki böyle bir KDV iadesi durumu var mıdır?

Bilindiği üzere ÖTV Kanunu'nun 7/2.maddesinde sakatlık derecesi %90 veya daha fazla olan malül ve engelliler ile bizzat kullanma amacıyla sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malül ve engelliler tarafından beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere 1600 cc silindir hacmini geçmeyen 87.03 GTİP numarasındaki araçlar ile 2800 cc silindir hacmini geçmeyen 87.04 numarasındaki araçların ilk iktisabında; ÖTV istisnası uygulanmaktadır.Yani %90 ve üstünde sakatlık derecesi olanlarda hiç bir şart aranmadan, %90'ın altında sakatlık derecesi olanların ise hareket ettirici özel tertibat yaptırmaları koşuluyla sıfır araç alımlarında ÖTV ödemeyeceklerdir.http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1028 

KDV açısından baktığımızda ise böyle bir istisnanın bulunmadığını görüyoruz.Bununla birlikte KDV Kanunu'nda kısmi istisnaları ifade eden 17.maddenin 4/s bendinde 'Özürlülerin eğitimleri,meslekleri,günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programları' nın istisna olduğu belirtilmiştir.http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1028 İdare bu maddenini uygulaması ile ilgili olarak 110 Seri No'lu KDV Genel Tebliğinde açıklamalarda bulunmuştur.İlgili Tebliğde "Buna göre, münhasıran özürlülerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamlarında kullanmaları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç (örneğin görme özürlülerin kullandıkları baston, yazı makinesi, kabartma klavye; ortopedik özürlülerin kullandıkları tekerlekli sandalye, ortez-protez gibi cihaz ve araçlar) ile özel bilgisayar programları istisna kapsamında kabul edilecektir. Binek otomobili ve diğer nakil vasıtalarının ise sözü edilen "araç-gereç" kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır." denilerek Bu maddenin otomobil teslimlerini kapsamadığı açık bir şekilde ifade edilmiştir.http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1028

Ancak iade kararını veren mahkeme, idarenin bu açıklamalarına karşın 'araç-gereç' kapsamına binek otomobillerinde dahil olduğu yorumunu yaparak ödenen KDV'nin iadesi yönünde karar vermiştir.

Peki bu aşamadan sonra ne olacak? İdare bu konudaki mevcut yorumunu değiştirmeyerek uygulamaya aynen devam (KDV'nin tahsil edilmesi) edebileceği gibi, diğer mahkemelerin veya üst mahkemelerin kararlarına  göre uygulamaya yön verebilecektir.

Bu durumda olan kişilere tavsiyemiz; vakit kaybetmeden araç(otomobil) aldıkları bayiinin bağlı bulunduğu Vergi Dairesine başvurarak ödedikleri KDV'nin kendilerine iadesini talep etmeleri ve Vergi Dairesinin vereceği olumsuz cevaba göre de mahkeme sürecini başlatmalarıdır. Ayrıca yerel mahkemelerin, üst mahkeme kararı olmadan,  aynı yorumu yani, iade yönünde bir yorumu yapmaya bilecekleri de unutulmamalıdır.
  

20 Aralık 2011 Salı

merhaba

Açıkçası bana birisi senin bir blogun olacak deseydi fazla ciddiye almazdım onu. Çünkü bu konularla fazla ilgilenmeyen, bilgisayarı kendime yetecek kadar kullanan birisiyim. Ancak ne zaman ne olacağı belli olmuyor.Şu an blogumu oluşturmuş ve ilk kaydımı yayınlamış durumdayım.
Bu blogda ağırlıklı olarak vergi konusundaki düşüncelerimi ve zaman zaman da güncel olaylar konusunda ki görüşlerimi paylaşacağım. Blogumda sürekli bir şeyler paylaşmayı ve güncel tutmayı hedefliyorum.Umarım bunu başarabilirim.
Ayrıca bu blogu oluşturmama vesile olan Okan Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Prof.Dr.Gonca Telli Yamamoto  hocama teşekkür ediyorum.