5 Ocak 2012 Perşembe

Yeni Yıl;Yeni Rakamlar

Yeni yıl ile birlikte vergi kanunlarında uygulanan yeni rakamlarla tanışmış olduk.Vergi kanunlarında bir çok rakam ve hadler bulunmakta.Yeni rakam derken hemen vergi ve ceza artışı aklınıza gelmesin, çoğunluğu vergi artışı olarak değerlendirilse bile bazı rakamlardaki artış vatandaş lehine de olabiliyor.Meskenlerden kira geliri ile ilgili istisna rakamı ile Gelir Vergisi dilimlerindeki hadleri artırılması gibi...
Maliye bakanlığı her yıl sonunda bir sonraki vergilendirme döneminde kullanılmak üzere, muhtelif vergi ve vergi ile ilgili kanunlarda kullanılması gereken hadleri  artırmakta ya da moda deyimle güncellemektedir.
Yeni hadlerin belirlendiği ilgili tebliğler aşağıda tek tek sayılmıştır.

-58 No'lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği http://www.gib.gov.tr/index.php?id=428&tx_ttnews[tt_news]=1941&tx_ttnews[backPid]=193&cHash=3bd2416949

-8 No'lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği http://www.gib.gov.tr/index.php?id=428&tx_ttnews[tt_news]=1942&tx_ttnews[backPid]=193&cHash=65288175fd

-43 No'lu Veraset ve İntikal Vergisi Genel Tebliği http://www.gib.gov.tr/index.php?id=428&tx_ttnews[tt_news]=1943&tx_ttnews[backPid]=193&cHash=b20065acab

-40 No'lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği http://www.gib.gov.tr/index.php?id=428&tx_ttnews[tt_news]=1944&tx_ttnews[backPid]=193&cHash=f5a284202f

-39 No'lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği http://www.gib.gov.tr/index.php?id=428&tx_ttnews[tt_news]=1945&tx_ttnews[backPid]=193&cHash=6a98ac2046

-280 No'lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği http://www.gib.gov.tr/index.php?id=428&tx_ttnews[tt_news]=1946&tx_ttnews[backPid]=193&cHash=58c00d8042

-411 No'lı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği http://www.gib.gov.tr/index.php?id=428&tx_ttnews[tt_news]=1947&tx_ttnews[backPid]=193&cHash=2ccab88fd8

Yukarıdaki tebliğler ile ilgili rakamların ayrıntısına yeri ve zamanı geldiğince değineceğiz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder